FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - ६) ७९-८० Tuesday, April 11, 2023 - 13:53 PDF icon word 6.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - ५) ७९-८० Tuesday, April 4, 2023 - 16:08 PDF icon word 1 (5).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - ४) ७९-८० Tuesday, April 4, 2023 - 16:04 PDF icon word 1 (4).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - 3) ७९-८० Tuesday, April 4, 2023 - 15:54 PDF icon word 1 (3).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - २) ७९-८० Tuesday, April 4, 2023 - 15:42 PDF icon word 1 (2).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिलो र दोस्रो किस्ताको बिबरण ( वडा - १) ७९-८० Tuesday, April 4, 2023 - 15:40 PDF icon word 1 (1).pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राही बिबरण ७८/७९ Saturday, July 16, 2022 - 17:13 PDF icon SAMAJIK SURAKCHA.pdf
सामाजिक सुरक्षी भत्ता चौथो किस्ता निकासा गरिएको ७८/७९ Monday, July 4, 2022 - 17:56 PDF icon Social secirity allow (1).pdf